Laila Esther Mjeldheim

For å skape nye ledere trengs det en god leder!

Laila Esther Mjeldheim

 

Laila er daglig leder i en bedrift der man ønsker å gi personer med en litt brukket fortid mulighet til en ny start i arbeidslivet. Ved bruk av 12-trinns modellen lærer de ansatte å håndtere bindinger, sette grenser og jobbe mot klare mål både i og utenfor arbeidet.

Laila har erklært selskapet for en rusfri bedrift. Hun er også klar på at ikke alle med en tung byrde i bagasjen klare dette, men de som virkelig vil har sjanse for å lykkes.

Det å lede en slik organisasjon er krevende fordi man både skal håndtere ansatte med bakgrunnen de har og samtidig møte kritiske holdninger uten ifra. Selskapet har hatt sine opp og nedturer noe Laila som leder stadig blir påminnet om. Man må ha et sterkt hode og vilje for å lykkes i å lede en slik bedrift.

Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre. Sosialt samvær er også viktig og er med på å bygge opp under miljøet blant de ansatte. Når de ansatte trives, føler seg sett og får trygghet så skapes det en kultur der man tar vare på hverandre under klare grenser og krav til innsats. De ansatte opparbeider selvtillit, oppnår resultater og blir oppmuntret til å påta seg mer ansvar i bedriften. Under dette budskapet jobber Laila for at de ansatte skal ha det moro på arbeidsplassen.

Utdanning

16.12.2011 – Grunnstudiet i Addiktologi, Assisterende Addiktolog.

19.04.2013 – Metodestudiet Addiktologi, Sertifisert Addiktolog.

14.05.2014 – Gestalt- drøm og traumaterapi. Gestalt- og drømme terapeut.

20.04.2015 – Vadstena Gestaltdialog, AHA – programmet.

27.05.2017 – Avansert Addiktolog studie. Avansert Addiktolog.

03.12.2017Spesialistutdanning traumabearbeiding.

Nedenfor er et dikt som har betydd mye for Laila, og som hun har reflektert over helt fra barndommen av.

The Paradoxical Commandments
by Dr. Kent M. Keith

 

People are illogical, unreasonable, and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

The good you do today will be forgotten tomorrow.
Do good anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.

The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
Think big anyway.

People favor underdogs but follow only top dogs.
Fight for a few underdogs anyway.

What you spend years building may be destroyed overnight.
Build anyway.

People really need help but may attack you if you do help them.
Help people anyway.

Give the world the best you have and you’ll get kicked in the teeth.
Give the world the best you have anyway.

 

 

 

© Copyright Kent M. Keith 1968, renewed 2001

www.paradoxicalcommandments.com

En smertefull fortid -en håpefull fremtid

Laila brenner for å hjelpe andre i en vanskelig livssituasjon og som har opplevd smerte i livet. Hun ble født i Canada og ble adoptert til Norge i 1976. Hun vokste opp med en alkoholisert far. Faren ble dømt til 10 måneders fengsel for vold mot Laila sin mor. Da ble hun og adoptivbroren plassert på et barnehjem. Broren begynte å ruse seg, og Laila startet å ta ansvar for både han og moren sin. Etter en smertefull oppvekst flyttet hun tidlig ut, og startet å jobbe på en bensinstasjon. Flere år senere startet hun i en salgsbedrift, og det tok ikke lang tid før hun begynte å mestre dette.

Hun startet Det Norske Kartselskapet i 2007. I 2012 fem år senere søkte hun profesjonell hjelp til å endre verdigrunnlaget i bedriften.  Espen Andresen fra Addictologi Akademiet AS, ble engasjert. Laila ble veldig tiltrukket av faget Addiktologi og addiktologiske prinsipper som åpenhet, ærlighet og villighet. Hun startet selv med studiene og i dag er Laila utdannet Avansert Addictolog, Gestaltterapeut og nylig fullførte hun Traumaspesialist utdanning ved FUN Norge AS. Hun gir mange personer en sjanse til i livet, for å få det de drømmer om, og et godt liv. Hun gir enormt mye til de ansatte og har et hjerte som virkelig vil hjelpe.

I 2013 dro Laila med Ola Thune til Montreal for å søke etter sine biologiske foreldre, men i henhold til lovene hadde hun ingen rettigheter til å få den informasjon hun trengte for å finne dem. Det var i 2014 Laila fant sin biologiske familie. Moren er bosatt i Florida, og hun har tre brødre, der to av de bor i Florida og en bor i London. Hun fikk møte alle i påsken 2014.

Laila er eier av Det Norske Kartselskapet AS. Hun er en dyktig foreleser, kurs- og foredragsholder. Hun har spesialisert seg på familiesystem, og sex- og relasjonsavhengighet. Laila har et mål om å gjøre en forskjell for barn og familier i Norge, og ønsker å hjelpe de som ellers ville falt fra hverandre. Målet er å skape et behandlingssted for de som ønsker å gjøre en endring med seg selv. Det er et behandlingssted med sunne verdier som tror på ekte kjærlighet mellom voksne og barn. Laila vier sitt liv til å oppnå dette, og for å hjelpe andre.

I Montreal med Ola Thune