Ledig stilling

En jobb i Kartselsskapet kan gi store gaver, men det krever også stor innsatts.

Vi søker medarbeidere innen salg

Det Norske Kartselskapet AS søker nye medarbeidere innen salg av ulike kartløsninger til bedrifter. Våre selgere har gjerne utover egne salgbudsjetter også andre ansvarsområder i bedriften som gir muligheter for utvikling og mestring av nye arbeidsoppgaver.

Vi har tiltalende kontorlokaler sentralt i Oslo. Vi søker medarbeidere som er villige til å stå på for å nå egne og bedriftens mål, og mennesker som ønsker et lederansvar på sikt.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper innen salg eller produkt da full opplæring blir gitt.

Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Vi tilbyr fastlønn, provisjon fra første salg og bonus.

En annerledes arbeidsplassfor de som trenger en ny start

Visjon

Vår visjon er å hjelpe mennesker med å nå nye mål og få et fullverdig liv gjennom jobb.

Utfordringer

Det er ingen lek å reparere et ødelagt liv, og det sier seg selv at alle ikke får det til. I en fortvilet situasjon opplever mange at de trenger å finne en syndebukk og da er det helt menneskelig å ta ut sinne og frustrasjon på de som har forsøkt å hjelpe deg.

Les mer om vårt verdigrunnlag

Målgruppe

Ansatte hos oss er mennesker som ønsker å gjøre en endring i livet, få bedre livskvalitet, oppnå nye mål og drømmer og kjenne mestring i det å vokse og utvikle seg som menneske.

Prøveuke på Kartselskapet

De som ønsker å jobbe hos oss får mulighet til en prøveuke først. Har du ingen erfaring med telefonsalg fra tidligere, får du på prøve uka en innføring i salgssamtalen som gjør at du blir klar for å møte kundene på telefonen. Du får også opplæring i produkt og salgsteknikker og det som gjør det spennende med å mestre salg på telefon.

Mange kan ha hatt negative erfaringer fra tidligere med telefonsalg, eller du tror at du må være en spesiell «type» for å klare å selge på telefon. Det er ikke tilfelle. Mot, disiplin, hard jobbing og villighet til å lære, er det som kreves for å lykkes på telefon.

For ytterligere opplysninger om stiling ta kontakt med Beate Gundersen, tlf 93 43 97 87 / epost beate@atlas.no, eller send en kortfattet søknad på mail til post@atlas.no.

Opplæring og coaching

I Det Norske Kartselskapet er opplæring og coaching av nye selgere noe vi legger stor vekt på. Vi mener å ha Norges beste selgere i vårt team.
Her får alle sjansen til å lykkes i salget om de ønsker det. Det handler om å praktisere tålmodighet og følge anbefalinger, samt be om hjelp. Vår erfaring er at alle kan bli gode selgere over tid.

Alle nyansatte får full opplæring, det spiller ingen rolle om man har erfaring innen salg eller jobbet som selger tidligere. Vi gir alle nyansatte full opplæring, våre beste selgere har jobbet i helt andre yrker tidligere.
Den enkeltes innsats og engasjement er viktig, det skal være gøy å selge og mestre salget som fag.

Vi jobber i team, og fellesskapet vi har er unikt. Vi gir opplæring i salgsteknikker, innvendinger, produkt og hvordan mestre selve salgssamtalen i møte med kunden på telefon. Det er gøy å se når noen som ikke har jobbet med salg tidligere tar sitt første salg og mestrer jobben. Det handler om villighet og hardt arbeid, det gir resultater.

Alle nye selgere får en egen coach som følger opp og hjelper med alt fra salg, til å støtte og motivere.

Felles mål i bedriften er at alle hjelper hverandre i å dra mot samme mål, i riktig retning. Som coach er det masse å lære av de nye.

Hos oss får du alle forutsetninger for å lykkes.