Verdigrunnlag

Et ønske om å lykkes er det første skrittet mot en positiv livsendring.

Ønsket om å lykkes

Det Norske Kartselskapet er en bedrift som satser på fellesskap. Vi ser mennesker som en viktig ressurs. Vi mener alle er verdt å satse på, uansett hvilken fortid de måtte ha når de kommer til oss.

Hos oss bygger vi et rusfritt fellesskap. Med rusfritt mener vi både kjemisk rus og emosjonell rus. Når vi sier kjemisk rus, så tenker vi på rus i tradisjonell forstand, det vil si alkohol og såkalte illegale rusmidler. Vi bruker også rusbegrepet i en utvidet betydning. Vi tenker her på det emosjonelle kicket noen får av makt, av å kontrollere andre, av å drive renkespill (baksnakking, kritikk, drittpakker, bakvaskelseskampanjer) for selv å nå til topps og å undertrykke andre for at en selv skal føle seg bra. Rus i begge betydningene av begrepet er destruktive mønstre som tar oppmerksomheten bort fra verdier som åpenhet, ærlighet, tillit, samhold og fellesskap. Dette er verdier som vi i Det Norske Kartselskapet verdsetter.

Vi utvikler ledere

Vi som bedrift vokser og utvikler gode ledere som har jobbet med sine egne, destruktive mønstre og som har etablert nye, positive mønstre. Våre ledere har selv gått inn i sin egen historie. De har kjent på sin egen litenhet, på sin redsel og utrygghet. DNKS’ ledere har funnet styrke i erkjennelsen om at dårlig selvbilde og lav selvfølelse er livsutfordringer som kan møtes på en konstruktiv måte. Tanken bak er som så: Selv om en rute er knust er det ikke noe poeng i å brenne ned hele bygningen for det. Denne erfaringen skaper en trygghet i møtet med de øvrige ansatte. At de ansatte har ledere som selv har gått igjennom vanskelige tider og har klart seg, skaper tillit til at endring mulig selv om det ser aldri så mørkt ut.

Av og til er det faktisk mørkt – ens feiltrinn kan objektivt sett ha laget problemer og situasjoner som du kjenner på kroppen. Å ha en realistisk holdning er viktig, for det er utgangspunktet for å kunne innrømme at en har trått feil. Å innrømme at alle, en selv innbefattet, kan trå feil og å være i stand til å be om unnskyldning for det i etterkant, skaper rom for personlig vekst for alle. Vi kan lære mye ved å feile – på godt og vondt er det erfaringer å hente i et hvert feiltrinn.  Det å ikke glemme sin egen historie, gjør det lettere for lederne å kunne møte ansatte der de er.  Ledere og ansatte møtes på like fot fordi alle har sin kvote av dyrekjøpte erfaringer. I stedet for å sette seg over andre med makt og med hersketeknikker, skaper vi heller personalmøter hvor alle er like mye verdt, uansett hvilken forhistorie vi har og uansett hvilke arbeidsoppgaver vi har i dag.

Personlig vekst

Flere av våre ansatte har en egen bevissthet rundt egne destruktive mønstre, selve årsaken til de ulike formene for avhengighet eller destruktive mønstre som har oppstått gjennom livet.

Det er viktig å avstå fra det som er destruktivt og våge å prate om de følelsene som dukker opp underveis. Hvert individ har da mulighet for finne seg nye, sunne mønstre og kvitte seg med uhensiktsmessige overlevelsesstrategier som har utspilt sin rolle. De får muligheten til å jobbe seg dypere inn i sine personlige problemstillinger for å unngå å påføre seg selv og andre følelser som skam skyld, svik, redsel, utrygghet, savn og sorg. Dette er en tidkrevende prosess fordi våre strategier er godt innarbeidede og mange lever med usunne mønstre i årtier uten kanskje å være helt klar over det. Det vi gjør ofte blir vi som kjent flinke til. Destruktive mønstre er ikke et unntak fra den regelen. Derfor vil de færreste av oss ha god øvelse i og å være drevne i å snakke om vanskelige ting på en ærlig måte.

Vi i DNKS har en filosofi

om at mennesker er bærere av sine egne problemer og at det eneste vi får gjort noe med, er oss selv.

LES OM HVA DET KREVER

Ansvar for eget liv

Vi i DNKS har en filosofi om at mennesker er bærere av sine egne problemer og at det eneste vi får gjort noe med, er oss selv. Ofte kan vi ikke endre ting i omgivelsene våre men vi kan endre oss selv til det bedre.  Det betyr i klartekst at vi anser den enkelte for selv å ha et ansvar for hvordan han eller hun ser på ting i livet og på seg selv. Vi mener at ens holdinger til problemer i livet er det den enkelte selv som har laget seg. Derfor gir vi dette ansvaret tilbake til de ansatte og gir dem mulighet til å vokse og å ta ansvar for sine egne utfordringer. Derfor har DNKS ledere med integritet i dag. De leder de andre ansatte i sine respektive prosesser. Vi ser daglig, og vi har lange erfaringer med at selvbildet til den enkelte gradvis øker mens de er hos oss. De finner seg til rette i samfunnet igjen og med en følelse av at de er til nytte og at de er verdifulle mennesker. Følelsen av at en er til nytte og at en har en egenverdi, er noe vi i DNKS mener er et grunnleggende behov for alle mennesker.

Dessverre er det ikke alle som ønsker å ta imot dette ansvaret og har havnet tilbake i gamle, destruktive mønster. Vi forsøker å finne løsninger slik at de får støtte og mulighet til å ta imot ansvaret. Siden vi er en bedrift som satser på ansatte med en sammensatt bakgrunn og historikk har vi også møtt på utfordringer vi ikke var forberedt på.

Trygge rammer

Å sette grenser for ansatte har gjort det utfordrende å være leder. Grensesetting er ikke grensesetting for egen del. Den er basert på tanken om å prioritere felles velferd fremfor å gi etter for sine egne, egoistiske raptuser og negative mål. Det er nettopp å jobbe med ting som dette som er meningen med å være hos oss.

Inntil nå har vi verken sjekket CV eller kontaktet referanser. Vi er for tiden i en opprydningsprosess hvor vi vurderer å endre praksisen vår med CV-sjekk og referanse-kontakt. Dette er på bakgrunn av de mange utfordrende tilfellene vi har opplevd når folk har sluttet hos oss på en negativ måte. På tapetet nå er derfor flere runder i rettsystemet for å få fram at vi er en bedrift som møter utfordringer som andre bedrifter ikke vanligvis møter.

Vi har mange ansatte som skaper seg gode liv hos oss og som får tilbake håp, tro og tillit til samfunnet igjen. Jeg har selv vært den som har falt utenfor og kjempet meg tilbake til en gavnverdig plass i samfunnet. Mange store drømmer har blitt virkelige for meg etter jeg valgte en ny måte å leve på. Den største drømmen som ble sann, var å finne igjen familien min. Gjennom mine år som leder i DNKS har jeg har gleden av å følge flere andre ansatte som også har funnet igjen mange av sine egne.

Daglig leder, Laila Esther Mjeldheim

"Vår erfaring er at DNKS utøver en svært profesjonell og hyggelig kundebehandling. Vi har brukt DNKS i flere år og er meget fornøyde."

-Kulturhuset Gleng, Pål Antonsen